Algemene Voorwaarden YourStyle Fotografie, particulier

ref.nr: 01.2008

YourStyle is eigendom van Lara Bommartini en is gevestigd aan de Voortsweg 204, 7523 CK te Enschede.

Reserveren/boekingen

Wanneer er een afspraak is gereserveerd zijn automatisch deze algemene voorwaarden met referentie nummer: 01.2008. van toepassing.
Het boeken van een fotoshoot kan telefonisch of per email.
Na reservering van een fotoshoot, ontvangt u per email een bevestiging.

In deze bevestiging staat o.a. vermeld: datum en tijd van de fotoshoot, belangrijke informatie, kosten en betalingsmogelijkheden.
Tijdens een afspraak worden alle gevraagde gegevens door de klant genoteerd op het YourStyle inschrijfformulier.

Betalingswijze

Betaling kan geschieden per bank of giro en dient min. 3 dagen voorafgaand van de fotoshoot op de YourStyle bankrekening zijn bijgeschreven. Bij een contante betaling dient dit voorafgaand of na een fotoshoot voldaan te worden.
Voor een individuele fotoshoot of een fotoshoot voor 2 personen dient er geen aanbetaling te worden voldaan. Bij een deelname aan een fotoshoot met meer dan 2 personen kan er gevraagd worden om een aanbetaling. YourStyle behoudt zich het recht voor tot prijswijzigingen in geval van veranderde werk- en marktomstandigheden en individuele kortingsacties.

levering

YourStyle verstuurt een selectie van de beste foto’s digitaal. De klant mag vervolgens een bepaald aantal foto’s selecteren voor een beeldbewerking. De uitgekozen foto’s worden in hoge resolutie en zowel in kleur als in zwart- wit versies geleverd. De gebruikelijke manier van levering van de bewerkte hoge resolute fotobestanden is dat de klant deze ontvangt per email via een speciaal programma.

De klant mag echter meerdere foto’s kiezen, waarvoor aparte betalingen gelden.
De Klant heeft de mogelijkheid eventuele overige foto’s na te bestellen tot 3 maanden na de datum waarop de fotoshoot heeft plaatsgevonden.

Gebruik van foto’s
Algemene beperkingen en Auteursrecht

Alle de door YourStyle gemaakte foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. YourStyle heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. YourStyle heeft daarom exclusieve rechten om foto’s voor YourStyle promotiedoeleinden te gebruiken of te publiceren in het portfolio op de YourStyle website, tenzij het voorafgaand in tegenspraak is met de klant. Deze overeenkomst valt onder Nederlands recht en is gespecificeerd onder de Auteurs Wet ( http://www.wetboek-online.nl/wet/Aw.html ).
YourStyle zal de gegevens en de foto’s van de klant nooit doorgeven of verkopen aan
derden.
Mocht er toch een foto door derden (ongeoorloofd) gebruikt worden, door bijvoorbeeld een kopie van de website of Facebook te maken dan is YourStyle hier niet aansprakelijk voor.

Tevredenheid

Wanneer de klant YourStyle benadert voor de fotoshoot, verklaart hij/zij daarmee met de reputatie, stijl en mogelijkheden van deze fotostudio bekend te zijn. YourStyle dient altijd van tevoren met de klant alle aspecten van de gewenste fotoshoot te bespreken. YourStyle accepteert daarom geen klachten die postdatum gebeuren in verband met look / stijl / sfeer / kleuren / belichting / scherptediepte etc. van de uiteindelijke foto’s.

Garanties

Indien het YourStyle door ziekte, technische of andere omstandigheden niet lukt om de fotoshoot uit te voeren, dan dient YourStyle direct contact met de klant op te nemen. De eventuele vooruitbetaling wordt in dit geval compleet geretourneerd, tenzij de klant de shoot op een andere dag wil inplannen. Indien het YourStyle niet gelukt was om dienst te verlenen wanneer de klant al in de studio of onderweg was, dan dient YourStyle de reiskosten van de klant te vergoeden (dit is alleen mogelijk op basis van het vervoersbewijs, of €0,18 per km met auto volgens ANWB postcodes afstand).

Annulering

YourStyle behoudt zich het recht voor om een fotoshoot te annuleren en vervolgens naar een andere datum te verschuiven. In dit geval biedt YourStyle haar deelnemers de mogelijkheid om de geannuleerde fotoshoot op een andere datum in te halen. In dit geval mag de nieuwe fotoshoot datum door deelnemer(s) worden bepaald.

Middels opzegging van een gereserveerde fotoshoot door de klant kan tot min. 24 uur voor de afspraak plaatsvinden. Wanneer een afspraak niet tijdig wordt afmeldt, is YourStyle genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

No-show

Bij ‘no-show’ blijft de betreffende deelnemer het voor de fotoshoot verschuldigde bedrag onder alle omstandigheden verschuldigd. Inhalen van de fotoshoot is dan niet meer mogelijk. Indien betreffende fotoshoot onbetaald blijft, wordt de betaling uit handen gegeven aan een incassobureau.

Eigen Risico

Deelname aan een YourStyle fotoshoot vindt op eigen risico plaats. YourStyle is niet aansprakelijk voor eventueel (vermeende) geleden schade opgelopen tijdens een fotoshoot of op (terug)weg hier naar toe/vandaan. Hieronder valt: letsel schade, schade of verlies van kleding/schoeisel en of verlies, schade of diefstal van andere persoonlijke bezittingen tijdens de fotoshoot of op de (terug)weg daar naar toe. Deelname kan niet worden gegarandeerd indien deelnemer meer dan een half uur te laat op de fotoshoot studio of locatie arriveert dan de ingeplande tijd.

Bij misdraging, luidruchtig en of asociaal gedrag van een deelnemer, kan de toegang tot de studio worden geweigerd. In dit geval is inhalen van de fotoshoot en of restitutie deelname niet mogelijk.

Algemene Voorwaarden YourStyle Fotografie, zakelijk

ref.nr: 01.2008

YourStyle Fotografie

YourStyle Fotografie is eigendom van Lara Bommartini en is gevestigd aan de Voortsweg 204, 7523 CK te Enschede.

Wanneer er een afspraak is gereserveerd zijn automatisch deze algemene voorwaarden met referentie nummer: 01.2008 van toepassing.

Offerte

De offerte wordt door YourStyle samengesteld, per e-mail naar de klant verstuurd en bevat alle door de klant vermelde eisen van de fotoshoot, de prijzen, de evt. vooruitbetalinginformatie en de betalingsgegevens. De offerte is vrijblijvend en verplicht de klant tot niets.

Planning van de fotoshoots

YourStyle kan een fotoshoot voor u inplannen op de dag en het tijdstip dat u het beste uitkomt, behalve wanneer die dag al voor een andere klant is gereserveerd. Voor fotoshoots in het weekend geldt een toeslag van EUR120 incl btw. Een werkdag van YourStyle begint om 9:00 uur en stopt om 18:00 uur, binnen deze tijd is er min.1 uur nodig voor de voorbereidingen in de studio of op de locatie. De feitelijke tijd voor de klant wordt maximaal 7 uur of minder, afhankelijk van een soort fotoshoot.

Vooruitbetaling

Er is een mogelijkheid dat YourStyle vraagt om een vooruitbetaling. Onder vooruitbetaling wordt verstaan, de vergoeding voor visagie & styling en het uurtarief voor de fotosessie, onafhankelijk van de uiteindelijke bestelling, maar wel inclusief het bepaalde minimum aantal foto’s vermeld in de offerte. Het aantal outfits (zie “ Outfits ”) is een belangrijke factor voor de hoogte van de vooruitbetaling. De vooruitbetaling dient minimaal 3 werkdagen voor de fotoshoot datum op de rekening van YourStyle te staan. Bij het door de klant in gebreke blijven van deze voorwaarde wordt de fotoshoot automatisch geannuleerd. Blijkt het bedrag later dan 3 werkdagen voor de geplande datum toch te worden bijgeschreven, dan zal dat bedrag worden teruggestort. In beide gevallen dient een nieuwe afspraak te worden gemaakt. Door het vooruitbetalen krijgt de klant automatisch het recht op een bepaald minimum aantal foto’s zoals in de offerte vermeld. Vooruitbetalingen worden na afloop van de fotoshoot niet geretourneerd, ook al wil de klant geen enkele extra foto van de fotoshoot bestellen. Voor situaties wanneer de vooruitbetaling teruggestort kan worden, zie: “Annuleringen” en “Garanties” .

Annulering

YourStyle behoudt zich het recht voor om een fotoshoot te annuleren en vervolgens naar een andere datum te verschuiven. In dit geval biedt YourStyle haar deelnemers de mogelijkheid om de geannuleerde fotoshoot op een andere datum in te halen. In dit geval mag de nieuwe fotoshoot datum door deelnemer(s) worden bepaald.

Middels opzegging van een gereserveerde fotoshoot door de klant kan tot min. 24 uur voor de afspraak plaatsvinden. Wanneer een afspraak niet tijdig wordt afmeldt, is YourStyle genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Garanties

Indien het YourStyle door ziekte, technische of andere omstandigheden niet lukt om de fotoshoot uit te voeren, dan dient YourStyle direct contact met de klant op te nemen. De eventuele vooruitbetaling wordt in dit geval compleet geretourneerd, tenzij de klant de fotoshoot op een andere dag wil inplannen. Indien het YourStyle niet gelukt was om dienst te verlenen wanneer de klant al in de studio of onderweg was, dan dient YourStyle de reiskosten van de klant te vergoeden (dit is alleen mogelijk op basis van het vervoersbewijs, of €0,18 per km met auto volgens ANWB postcodes afstand).

Prijzen

De hoogte van de prijzen voor het fotografische werk staan op de offerte vermeld en is gebaseerd op de materiaal kosten die YourStyle maakt tijdens haar dienstlevering en huidige uurtarief. De exacte prijs voor een fotoshoot ligt pas vast nadat deze schriftelijk door YourStyle in de offerte is bevestigt. YourStyle behoudt zich het recht voor prijswijzigingen in geval van veranderde werk- en marktomstandigheden en individuele kortingsacties. Alhoewel de prijzen steeds aan verandering onderhevig zijn, blijft elke offerte 30 dagen geldig.

Outfits

Onder een outfit wordt verstaan een serie foto’s met 1 bepaalde look. Kleding, kapsel en make-up. Deze zijn binnen deze serie onveranderd. YourStyle berekend de prijs voor de fotoshoot gebaseerd op het aantal outfits die van de klant gemaakt zijn. De outfits worden door de klant verzorgd, tenzij anders is afgesproken. De prijs per 1 outfit wordt in de offerte vermeld tegen “Aantal outfits”, en bestaat uit werkuren van YourStyle in de studio en 1 foto per outfit. Er is geen geld teruggave voorzien voor de situatie wanneer de klant tijdens de fotoshoot minder outfits wil gebruiken dan oorspronkelijk in de offerte is aangegeven, en er is ook geen additionele tijd voorzien voor de situatie wanneer de klant meer outfits wil gebruiken dan oorspronkelijk in de offerte is aangegeven. Het aantal outfits is daarom na de bevestiging van de fotoshoot niet meer aan verandering onderhevig.

Betalingswijze

De klant ontvangt een factuur en kan deze betalen middels een overschrijving. De klant ontvangt hoge resolutie fotobestanden, afdrukken, of andere bestelde producten pas nadat 100% van de betaling is voldaan.

Levering

Binnen uiterlijk 5 werkdagen na de fotoshoot krijgt de klant contact -sheets van de geschoten foto’s per e-mail toegezonden. De klant heeft het recht om zelf de foto’s te kiezen, of YourStyle te laten kiezen. Zodra de klant de foto’s heeft gekozen, worden ze volgens in de offerte vermelde leveringstijd door YourStyle bewerkt (zie “Fotobewerkingen”). Alle geselecteerde foto’s worden zowel in kleur als in zwart-wit versies geleverd. YourStyle levert geen originele of onbewerkte foto’s in hoge resolutie. De hoge resolutie foto’s zijn in het JPEG formaat in een resolutie van ongeveer 3000×4500 pixels. Naast de hoge resolutie foto’s worden deze foto’s ook in een lagere resolutie van 400×600 pixels ter beschikking gesteld. Deze lage resolutie foto’s zijn bedoeld voor gebruik op het internet. De gebruikelijke manier van levering van de bewerkte hoge resolute fotobestanden is dat de klant deze ontvangt per email via een speciaal programma.

Nabestellingen

Door het vooruitbetalen krijgt de klant automatisch 1 foto per outfit. De klant mag echter meerdere foto’s kiezen, waarvoor aparte betalingen gelden. De fotograaf begint pas aan de nabewerking van de foto’s te werken zodra de betaling hiervoor op de bankrekening van YourStyle staat.

Gebruik van foto’s/Algemene beperkingen en Auteursrecht

Alle de door YourStyle gemaakte foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. YourStyle heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. YourStyle heeft daarom exclusieve rechten om foto’s voor YourStyle promotiedoeleinden te gebruiken of te publiceren in het portfolio op de YourStyle website, tenzij het voorafgaand in tegenspraak is met de klant. Deze overeenkomst valt onder Nederlands recht en is gespecificeerd onder de Auteurs Wet ( http://www.wetboek-online.nl/wet/Aw.html ).
YourStyle zal de gegevens en de foto’s van de klant nooit doorgeven of verkopen aan
derden. Mocht er toch een foto door derden (ongeoorloofd) gebruikt worden, door bijvoorbeeld een kopie van de website of Facebook te maken dan is YourStyle hier niet aansprakelijk voor.

Visagie

Niet in alle gevallen is de visagie bij de prijs inbegrepen, in verband met onze stijl van dienstverlening van hoog niveau en om cosmetische retouchering van uw foto’s te voorkomen is voorafgaande visagie wel aan te raden.

Fotobewerkingen

Elke bestelde foto wordt bij YourStyle op de gebruikelijke manier geretoucheerd: compositie en kleurbalans. Er zijn echter meerdere mogelijkheden, zoals Beauty Touch, Age Touch en Artistieke Manipulaties. YourStyle dient altijd van tevoren met de klant alle aspecten van de gewenste fotonabewerkingen te bespreken. De prijs van de fotobewerking is altijd bij een offerte inbegrepen.

Tevredenheid

Wanneer de klant YourStyle benadert voor de fotoshoot, verklaart hij/zij daarmee met de reputatie, stijl en mogelijkheden van YourStyle bekend te zijn. YourStyle dient altijd van tevoren met de klant alle aspecten van de gewenste fotoshoot te bespreken. YourStyle accepteert daarom geen klachten die postdatum gebeuren in verband met look, stijl, sfeer, kleuren, belichting en scherptediepte van de uiteindelijke foto’s. De vooruitbetaling en betalingen voor de nabestellingen die alvast geleverd zijn, worden in verband met deze klachten niet geretourneerd.